نورد ورق سه غلطک چرا استفاده میکنیم ؟

نورد سه غلطک نوعی دستگاه نورد است که از سه غلطک تشکیل شده است. با استفاده از دستگاه نورد سه غلطک می توان مقاطع مختلفی مانند لوله و پروفیل، نبشی، استیل و ... را به شکل نیمکره هلالی در آورد و آن ها را گرد کرد. با قرار دادن قطعه مورد نظر در نورد ورق سه غلطک دستگاه به واسطه غلطک های سه تایی می تواند فرایند تغییر شکل را به آسانی و سرعت انجام دهد.