تعمیرات

تعمیرات

پرسنل حرفه ای ماشین سازی عبداله زاده جهت بهبود امر خدمات پس از فروش دستگاههای که نیاز به تعمیر و سرویسهای دوره ای دارند را در محل خریدار تا آنجایی که بتوانند انجام میدهند که دستگاه نیاز به حمل به کارخانه تولید کننده نداشته باشد و در کارخانه خریدار رفع ایراد گردد وآماده کار شود
تعمیرات انواع نورد ورق و ماشین آلات عایق کاری دیگر توسط ماشین سازی عبداله زاده انجام میگیرد