دستگاه گیوتین ورق به چه کار می آید و چطور کار میکند

دستگاه گیوتین ورق دستگاهی است که برای برش ورق از آن استفاده می شود. با استفاده از دستگاه گیوتین ورق می توان ورق ها با طول زیادتر را با سرعت بیشتری برش داد و در زمان صرفه جویی کرد. در واقع دستگاه گیوتین ورق بر نوعی قیچی است که تیغه پایینی در آن ثابت بوده و به لبه میز قیچی متصل شده است. تیغه بالایی گیوتین برش ورق بطور عمودی قابل حرکت بوده و با عبوردادن ورق از کنار تیغه ثابت می شود ورق را برش داد.
دستگاه گیوتین ورق و نورد ورق از تجهیزات با کیفیت تولید شده در ماشین سازی عبداله زاده هستند