چرا گیوتین ورق استفاده میکنیم ؟

چرا گیوتین ورق استفاده میکنیم ؟

چرا گیوتین ورق استفاده میکنیم ؟

گیوتین ورق دستگاهی است که برای برش ورق از آن استفاده می شود. با استفاده از گیوتین ورق می توان ورق ها با طول زیادتر را با سرعت بیشتری برش داد و در زمان صرفه جویی کرد. در واقع گیوتین ورق نوعی قیچی است که تیغه پایینی در آن ثابت بوده و به لبه میز قیچی متصل شده است. تیغه بالایی گیوتین ورق بطور عمودی قابل حرکت بوده و با عبوردادن ورق از کنار تیغه ثابت می شود ورق را برش داد.

گیوتین ورق و نورد ورق مکمل هم در عایق کاری فلزات هستند