نورد 3 غلطک چیست و چگونه از آن در عایق کاری فلزات استفاده میکنیم ؟

نورد 3 غلطک چیست و چگونه از آن در عایق کاری فلزات استفاده میکنیم ؟

نورد 3 غلطک چیست

نورد 3 غلطک نوعی دستگاه نورد است که از 3 غلطک تشکیل شده است. با استفاده از دستگاه نورد ورق می توان مقاطع مختلفی مانند لوله و پروفیل، نبشی، استیل و ... را به شکل نیمکره هلالی در آورد و آن ها را گرد کرد. با قرار دادن قطعه مورد نظر در نورد 3 غلطک دستگاه به واسطه غلطک های سه تایی می تواند فرایند تغییر شکل را به آسانی و سرعت انجام دهد.