نورد استیل چگونه در صنعت ماشین سازی کمک میکند ؟

استیل یکی از پرکاربردترین مواد اولیه در ساخت گستره وسیعی از محصولات مختلف است. همین قضیه باعث شده که تولیدکنندگان محصولات مختلف نیاز به استیل متناسب به محصول خود به صورت ابعاد و فرم شخصی سازی شده داشته باشند. با استفاده از روندهایی مانند نورد استیل می توان استیل را در شکل های مختلف تغییر داد. طی فرایند نورد استیل، استیل ها گرد شده و به صورت نیم کره هلالی در می آیند. نورد استیل با استفاده از انواع دستگاه نورد شامل نورد صفرزن و نورد 3 غلطک انجام می شود.