نورد صفرزن ورق های با قطر چقدر را میتواند قوس دهد ؟

نورد صفرزن ورق های با قطر چقدر را میتواند قوس دهد ؟

نورد صفرزن ورق های با قطر چقدر را میتواند قوس دهد

نورد صفرزن گزینه ای بسیار مناسب جهت رول کردن ورقهای سبک و نیمه سبک که نیاز به دایره کامل دارند به شمار می رود.در دستگاه نورد صفرزن دو غلطک بر روی هم سوار می شوند که ورق را نگه می دارند و غلطک پشتی کار باردهی را انجام می دهد. 
از آنجا که غلطک پشت ورق از نقطه صفر شروع به گرد کردن ورق می کند و دایره کامل تحویل می دهد به این دستگاه نورد صفرزن ( از انواع نورد ورق است ) می گویند. گفتنی است این دستگاه به نوعی رول کن نیز محسوب می شود.
نورد صفرزن با رول سه غلطک در صنایع عایقکاری، فیلترسازی و ... کاربرد دارد.