چرا از نورد نبشی استفاده میکنیم ؟

نورد نبشی فرایندی است که طی آن نبشی و مشتقات آن به صورت نیم کره هلالی یا گرد در می آیند. نبشی ها همیشه آن طور که به آن ها نیاز است در دسترس نیستند و در مواردی لازم است تا با انجام فرایندهایی مانند نورد نبشی، آن ها را به شکلی قابل استفاده و قابل کاربرد در آورد. نورد نبشی ( از انواع نورد ورق است ) را با استفاده از انواع دستگاه نورد همچون نورد صفرزن و نورد سه غلطک انجام می دهند.