مزایای نوردهای ورق سرد و گرم چیست؟

مزایای نوردهای ورق سرد و گرم چیست؟

مزایای نورد ورق گرم
1) قابلیت فرم پذیری زیاد قطعاتی که به این روش تولید شده‌اند. 
2) قطعاتی که به این روش تولید شده‌اند استحکام کمتری نسبت به قطعاتی دارند که با روش نورد سرد تولید شده‌اند.
3) از این روش برای تولید قطعات بزرگ استفاده می‌شوند.
4) به تجهیزات کمتری نسبت به روش نورد سرد نیازدارند.
5) حداقل ضخامت تولیدی این روش mm 1.6 و حداکثرm  1 است.
مزایای نورد ورق سرد
1) قطعاتی که با این روش تولید می‌شوند از استحکام بالایی برخوردار هستند.
2) شکل نهایی قطعات تولید شده به این روش دقیق تر و از ظرافت بیشتری نسبت به قطعات تولید شده با نورد گرم دارند.
3) در این روش قطعاتی با ضخامت های بسیار نازک حدودmm  0.0025 تولید می شوند.
4) حداقل ضخامت تولیدی این روش mm  0.0025  و حداکثر mm 200 است.