بیست و دومین نمایشگاه صنعت

بیست و دومین نمایشگاه صنعت

ماشین سازی عبد اله زاده یکی از شرکت کنندگان در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت بود
این نمایشگاه نهم مهر ماه تا دوازده ام مهر 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد
محصولات نورد ورق از جمله محصولات ماشین سازی عبد اله زاده در این نمایشگاه بود