صادرات ماشین آلات تولید کارخانه آرد با همکاری کارخانه آرد ماشین

صادرات ماشین آلات تولید کارخانه آرد با همکاری کارخانه آرد ماشین به کشورهای ونزوئلا نپال و سوریه
و صادرات به کشورهای عراق قطر افغانستان و ازبکستان
و واردات ماشین آلات از کشورهای ترکیه وچین
صادرات ماشین آلات عایق کاری عبداله زاده (نورد ورق و ... ) از دست آورد های این کارخانه است