دستگاه پرس هیدرولیک کارگاهی

دستگاه پرس هیدرولیک کارگاهی

پرس هیدرولیک

از دستگاه پرس هیدرولیک برای پرس کردن استفاده می‌شود. دستگاه پرس هیدرولیک برای پرس کردن چیزی که در زیرش قرار دارد، از صفحه زیرین خود استفاده می‌کند. دستگاه پرس هیدرولیک برای له کردن اجسام، از فشار اعمال شده بر سیالات استفاده می‌کند. 
دستگاه پرس هیدرولیک، از پر بازده‌ترین پرس‌های مدرن است. در دستگاه پرس هیدرولیک، زمانی که سیال تحت فشار قرار می‌گیرد و توسط پیستون وارد محفظه سیلندر می‌شود، نیروی مورد نیاز دستگاه پرس هیدرولیک را فراهم می‌آورد. سیال هم‌چنین می‌تواند نیروی لازم برای به حرکت درآوردن پیستون کوچکتر را نیز فراهم کند.

کاربرد پرس هیدرولیک

مهم ترین کاربرد دستگاه پرس هیدرولیک، تبدیل قطعات فلزی به ورق است. هم‌چنین از دستگاه پرس هیدرولیک در صنعت حمل و نقل هوایی، داروسازی، شیشه سازی و ... استفاده می‌شود.

خرید دستگاه پرس هیدرولیک

از آنجایی که این دستگاه بسیار پربازده و مدرن است، خرید دستگاه پرس هیدرولیک را برای هر کارگاهی واجب می‌کند.
دستگاه پرس هیدرولیک و نورد ورق را از ما با قیمت مناسب خریداری کنید