گردبر ورق در کارگاه ها و کارخانه های عایق کاری چه کاربردی دارند

گردبر دستگاهی است که امکان قابلیت برش ورق به صورت گرد را فراهم می کند. گردبر ورق از یک کمان متحرک برای برش سایزهای مختلف و 2 عدد تیغه روی هم تشکیل شده که این تیغه ها به تناسب ورق مورد نیاز فیلرگیری می شوند. هر دو تیغه ماشین گردبر(گسکتبر) به واسطه یک جفت چرخ دنده به حرکت در آمده و عملیات برش ورق را انجام می دهند. 
گردبر ورق و نورد ورق دو دستگاه مکمل هم در عیق کاری فلزات هستند