چرا از نورد تیرآهن سرد و یا گرم استفاده میکنیم ؟

چرا از نورد تیرآهن سرد و یا گرم استفاده میکنیم ؟

چرا از نورد تیرآهن سرد و یا گرم استفاده میکنیم ؟
یکی از مراحلی که قبل از تولید تیرآهن انجام می شود، نورد تیرآهن است. نورد تیرآهن به دو روش نورد سرد و نورد گرم انجام می شود که هریک نقاط قوت و ضعف خود را دارند. برای مثال نورد تیر آهن (از انواع نورد ورق) سرد سختی و دوام بالاتری نسبت به نورد گرم دارد و نورد تیرآهن گرم انعطاف پذیری بالاتری دارد.