نورد گیربکسی چیست ؟ و چه کاربردی دارد ؟

در نورد گیربکسی، ورق را در میان غلتک های نورد صفرزن قرار می دهند. غلتک های دستگاه نورد گیربکسی، در جهت مخالف یکدیگر می چرخند و انرژی لازم برای فرایند نورد ورق را فراهم می کنند. فاصله بین غلتک ها در نورد گیربکسی ( از انواع نورد ورق است) تا حدودی کمتر از ضخامت فلز است.